Aréoles laineuses

(cliquez sur l'image pour voir la compo en grand format)


1 Stenocactus ochotorenaus 'Rosasianus' - Willy
2 Mammillaria bombycina - Odile
3 Ferocactus emoryi xxxxxx - Pascal **
4 Copiapoa hypogaea - Janine
5 Coryphanta andreae - Fèvre
6 Mammilaria plumosa - Haworthia
7 Copiapoa sp - Peluche ***
8 Oreocereus celsianus - Jean Luc
9 Mammillaria polythele - Odile *
10 Eulychnia breviflora - Willy